Promieniuj Chrystusem

Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę Wielkanocną, 17 maja Tekst: Dz 8, 5-8. 14-17 Prośba: o przejrzyste życie, promieniujące Chrystusem wobec świata. Myśli pomocne w rozważaniu: Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Co ja głoszę swoim życiem?...