Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkanocną, 10 maja Tekst: Dz 6, 1-7 oraz J 14, 1-12 Prośba: o stawanie się człowiekiem kontemplatywnym w działaniu. Myśli pomocne w rozważaniu: Tym, co okala tekst z Dziejów Apostolskich są słowa o tym, że wzrasta liczba uczniów. Na koniec jest “dodatek”, że Słowo Boże szerzyło się. Uczniowie zwołują “mnogość” uczniów. Wzrasta więc liczba uczniów, których jest mnogość, Słowo się...