Kontemplacja to miłość

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkanocną, 10 maja Tekst: Dz 6, 1-7 oraz J 14, 1-12 Prośba: o stawanie się człowiekiem kontemplatywnym w działaniu. Myśli pomocne w rozważaniu: Tym, co okala tekst z Dziejów Apostolskich są słowa o tym, że wzrasta liczba...