Droga, Prawda i Życie

Wprowadzenie do modlitwy na Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, 6 maja. Tekst: J 14,6-14 Prośba: o bycie coraz bardziej podobnym do Jezusa. Na początku modlitwy przeczytajmy dzisiejszy fragment Ewangelii powoli, słowo po słowie. Jezus chce nam dzisiaj...