Droga, Prawda i Życie

Wprowadzenie do modlitwy na Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, 6 maja. Tekst: J 14,6-14 Prośba: o bycie coraz bardziej podobnym do Jezusa. Na początku modlitwy przeczytajmy dzisiejszy fragment Ewangelii powoli, słowo po słowie. Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć coś bardzo ważnego o Sobie. W Ewangelii wg św. Jana kilka razy używa porównań, żeby nam Siebie przybliżyć. Chcemy dziś nie tyle jak najlepiej Go zrozumieć, co przyjąć sercem Jego...