Poraniona owca

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 8 maja Tekst: J 10, 11-16 Prośba: o przyjęcie Jezusa jako Tego, który chce mojego dobra Myśli pomocne w rozważaniu: Znam owce moje – Jezus jest pasterzem, który dba o każdą owcę indywidualnie. Dba o mnie, nie jestem dla niego...