Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 8 maja Tekst: J 10, 11-16 Prośba: o przyjęcie Jezusa jako Tego, który chce mojego dobra Myśli pomocne w rozważaniu: Znam owce moje – Jezus jest pasterzem, który dba o każdą owcę indywidualnie. Dba o mnie, nie jestem dla niego częścią tłumu, ale kimś wyjątkowym, jedynym. Jezus chce bym Mu zaufał jako temu, kto się o mnie zawsze troszczy. Co czuję, myśląc o sobie jako o dziecku troskliwego Boga? Czy zgadzam się...