Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 8 maja

Tekst: J 10, 11-16

Prośba: o przyjęcie Jezusa jako Tego, który chce mojego dobra

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Znam owce moje – Jezus jest pasterzem, który dba o każdą owcę indywidualnie. Dba o mnie, nie jestem dla niego częścią tłumu, ale kimś wyjątkowym, jedynym. Jezus chce bym Mu zaufał jako temu, kto się o mnie zawsze troszczy. Co czuję, myśląc o sobie jako o dziecku troskliwego Boga? Czy zgadzam się z tym, że w Jego oczach jestem jedyny, jestem kimś kogo bardzo dobrze zna?
  • Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni – nie ważne jest dla Niego to skąd jesteś. Jezus idzie za każdą owcą – pogubioną, poranioną, odepchniętą ze stada. Czy wierzysz w to, że Jezus traktuje tak też ciebie? Jezus patrzy przez pryzmat miłości, ale nie ludzkiej. On kocha bezwarunkowo.
  • Ja jestem dobrym pasterzem – czy wierzę w dobroć Boga? Jak odczytuję ją w mojej historii życia? Przypomnę sobie te momenty, gdy czułem przy sobie opiekę, miłość i podziękuję za nie. Opowiem Jezusowi o tym, za co jestem wdzięczny.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.