Wprowadzenie do modlitwy na wtorek,  19 maja Tekst: J 16,5-11 Prośba: o zgodę na każde uczucie, jakie się we mnie pojawia. Słowa dzisiejszej Ewangelii padają z ust Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Z jednej strony panuje podniosła atmosfera. Z drugiej miało miejsce kilka niezrozumiałych dla apostołów wydarzeń – umycia nóg, nagłe wyjście Judasza, słowa mówiące o zdradzie, wyparciu się skierowane do Piotra. Spróbuj zauważyć, co...