Słowo zachęty

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 maja Tekst: Dz 13, 13-25 oraz J 13, 16-20 Prośba: o umiejętność trwania w obecności Boga i Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Przełożeni synagogi proszą Pawła i towarzyszy o słowo zachęty. Jeśli mają takowe, niech otworzą...