Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 maja Tekst: Dz 13, 44-52 oraz J 14, 7-14 Prośba: o łaskę wiary, która będzie zakorzeniona w Słowie i Czynie. Myśli pomocne w rozważaniu: Niemal całe miasto pragnie słuchać Pawła i Barnaby. Słysząc ich słowa radują się i wielbią słowo Pana. Jest jednak jakaś część, która odrzuca słowo, nie chce Go słuchać. W tekście są to Żydzi, którzy być może czują się zagrożeni przez to słowo. Bo przecież ma ono moc...