Dzieła pełne wiary

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 maja Tekst: Dz 13, 44-52 oraz J 14, 7-14 Prośba: o łaskę wiary, która będzie zakorzeniona w Słowie i Czynie. Myśli pomocne w rozważaniu: Niemal całe miasto pragnie słuchać Pawła i Barnaby. Słysząc ich słowa radują się i wielbią...