Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 18 maja

Tekst: J 15,26-16,4a

Prośba: o odwagę w głoszeniu miłości Jezusa

1. Jezus mówi dzisiaj uczniom o trudnościach, jakie mogą pojawić się na ich drodze. Zwróć uwagę na Jego szczerość. Jezus nie obiecuje życia bez problemów, obiecuje jednak coś innego – że będzie obecny z nami we wszystkim, że pośle nam Ducha – Pocieszyciela. Opis prześladowań uczniów, jaki dzisiaj czytamy, może budzić lęk. Nam, żyjącym dwa tysiące lat po Chrystusie, nie grozi wyłączenie z synagogi. Być może jednak są jakieś inne sprawy, które budzą Twój lęk – jakieś inne wykluczenie, odrzucenie, konieczność rezygnacji z czegoś, co wydaje Ci się cenne. Porozmawiaj o tym szczerze z Jezusem. Co przeszkadza Ci w odpowiadaniu na zaproszenie do większej miłości i dzielenia się tą miłością z innymi? Spróbuj nazwać to bardzo konkretnie, patrząc na to, co dzisiaj masz w sercu.

2. “Jesteście ze Mną od początku” – mówi Jezus. To słowa, które opisują bliską, głęboką relację. Dzięki tej relacji możemy być świadkami Jezusa i otwierać się na Jego Ducha. Dawanie świadectwa i ewangelizacja nie będą możliwe bez modlitwy i wsłuchiwania się w głos Jezusa… Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że “kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.” W jaki sposób możesz zadbać o czas i przestrzeń na swoje spotkanie z Jezusem? Jak możesz dbać o to, by z Nim być, by pogłębiać waszą relację i otwierać się na to, w jaki sposób On pragnie Cię przemieniać?