Nie jestem?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 21 marca Tekst: Oz 6, 1-6 oraz Łk 18, 9-14 Prośba: o zaufanie Bogu we wszystkim. Myśli pomocne w rozważaniu: „On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże.” Te słowa Ozeasza moglibyśmy przyjąć jako...