Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 21 marca Tekst: Oz 6, 1-6 oraz Łk 18, 9-14 Prośba: o zaufanie Bogu we wszystkim. Myśli pomocne w rozważaniu: “On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże.” Te słowa Ozeasza moglibyśmy przyjąć jako potwierdzenie na to, że Bóg zsyła na nas jakieś nieszczęścia, kary czy przykre wydarzenia. Ale czy nie jest to przypadkiem nasz subiektywny odbiór tego, co nas trudnego spotyka?...