Żyć miłością

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 marca. Tekst: Mt 25, 31-46 Prośba: o przyjęcie miłości i okazywanie jej innym 1. „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie…” – kiedyś właśnie tak się stanie. Zanim to...