Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 marca. Tekst: Mt 25, 31-46 Prośba: o przyjęcie miłości i okazywanie jej innym 1. “Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie…” – kiedyś właśnie tak się stanie. Zanim to jednak nastąpi, Jezus przychodzi do każdego nas, bo zmartwychwstał i żyje, działa i okazuje nam miłość. Robi to bardzo konkretnie, przez słowa i uczynki ludzi, którzy niosą w sobie...