Miłość do końca

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 20 marca Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o łaskę prawdziwej i szczerej miłości Myśli pomocne w rozważaniu: Jeden z uczonych w Piśmie podchodzi do Jezusa by zadać Mu pytanie. Jezus zapytany, odpowiada. Czy mam odwagę zadawać Bogu...