Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 20 marca Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o łaskę prawdziwej i szczerej miłości Myśli pomocne w rozważaniu: Jeden z uczonych w Piśmie podchodzi do Jezusa by zadać Mu pytanie. Jezus zapytany, odpowiada. Czy mam odwagę zadawać Bogu szczere pytania i czy potrafię wysłuchać Jego odpowiedzi? Jak często kieruję się do Niego ze swoimi wątpliwościami? Bóg daje nam przykazanie miłości, które jest bardzo trudne, bo zakłada...