Stanąć w prawdzie

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 marca Tekst: Dn 9, 4b-10 Prośba: o łaskę stanięcia w prawdzie przed Bogiem 1. „Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się…” – czytamy dzisiaj. Przyznanie się do tego, co...