Ufność złożona w Bogu

Wprowadzenie do modlitwy na środę II Tygodnia Wielkiego Postu, 11 marca. Tekst: Ps 31 Prośba: o serce ufające Bogu. Dzisiaj chcę pomodlić się słowami Psalmu 31. Mogę skorzystać z pełnego teksu ze Starego Testamentu albo z wybranych wersetów używanych dziś w liturgii: Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Słyszałem bowiem, jak wielu...