Ufność złożona w Bogu

Wprowadzenie do modlitwy na środę II Tygodnia Wielkiego Postu, 11 marca. Tekst: Ps 31 Prośba: o serce ufające Bogu. Dzisiaj chcę pomodlić się słowami Psalmu 31. Mogę skorzystać z pełnego teksu ze Starego Testamentu albo z wybranych wersetów używanych dziś w liturgii:...