Winnica

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13 marca Tekst: Mt 21, 33-43. 45-46 Prośba: o szczerość w relacji z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi do arcykapłanów i starszych „posłuchajcie innej przypowieści”. Wyobrażę sobie, że te słowa kieruje do mnie. Usiądę...