Światło i Słowo

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Wielkiego Postu, 8 marca Tekst: Rdz 12, 1-4a oraz Mt 17, 1-9 Prośba: o pozwolenie, by Słowo i Światło Cię dotknęły i przemieniły. Myśli pomocne w rozważaniu: Wyjdź, wyrusz w drogę – takie wezwanie słyszy dzisiaj Abram. I...