Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 marca Tekst: Mt 5, 20-26 Prośba: o łaskę dawania siebie innym z miłością Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż tych, którzy doskonale znają prawo – zakazy, nakazy i przykazania. Czy znam naukę Kościoła? Czy się nią kieruję, czy może polegam wyłącznie na swoim postrzeganiu wiary, a to co mówi Kościół nie jest dla mnie istotne? Czy pogłębiam swoją wiedzę chcąc żyć...