Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 20 marca

Tekst: Mk 12, 28b-34

Prośba: o łaskę prawdziwej i szczerej miłości

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jeden z uczonych w Piśmie podchodzi do Jezusa by zadać Mu pytanie. Jezus zapytany, odpowiada. Czy mam odwagę zadawać Bogu szczere pytania i czy potrafię wysłuchać Jego odpowiedzi? Jak często kieruję się do Niego ze swoimi wątpliwościami?
  • Bóg daje nam przykazanie miłości, które jest bardzo trudne, bo zakłada miłość do końca: całym sercem, duszą, umysłem i mocą. Jak rozumiem te słowa – całym sobą czyli jak? Czy moją miłość przenika spojrzenie Boga? Czy potrafię tę miłość nie tylko przyjmować, ale i dawać innym? Czy proszę Boga o to by nauczył mnie kochać?
  • Jezus, widząc, że rozumie – czy ja też rozumiem co mówi do mnie Bóg? Czy moje rozumienie świata, międzyludzkich relacji, miłości jest przesiąknięte Jego nauką i Jego spojrzeniem?
  • Jezus pochwalił odpowiedź uczonego w Piśmie, docenił go. Czy mnie zdarzyło się kiedykolwiek przyjąć pochwałę od Boga? Czy potrafię przyjąć dobre słowa o sobie od innych?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.