Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 19 stycznia Tekst: J 1, 29-34 Prośba: o głęboką więź z Duchem Miłości i Prawdy. Myśli pomocne w rozważaniu: Faryzeusze pytali Jana, kim jest. Wtedy Jan wskazywał im na Mesjasza, który po nim idzie. Właśnie dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy Jezus przychodzi do Jana. Jan Go rozpoznaje i wskazuje Żydom na Jezusa. Wpatruj się przez chwilę w przychodzącego Pana. Stań wraz z Janem przy Jordanie i patrz...