Poznać Mesjasza

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 19 stycznia Tekst: J 1, 29-34 Prośba: o głęboką więź z Duchem Miłości i Prawdy. Myśli pomocne w rozważaniu: Faryzeusze pytali Jana, kim jest. Wtedy Jan wskazywał im na Mesjasza, który po nim idzie. Właśnie dzisiaj...