Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 stycznia Tekst: 1 Sm 4, 1b-11 Prośba: o umiejętność stawania w prawdzie i widzenia wszystkiego w prawdzie. Myśli pomocne w rozważaniu: Izraelici przegrywają walkę z Filistynami. Zadają sobie potem pytanie, dlaczego tak się stało? Czy po różnych życiowych doświadczeniach zatrzymujesz się i reflektujesz nad tym, co się wydarzyło? Czy po upadkach lub grzechach zastanawiasz się, dlaczego znów upadłeś –...