Jaki jest Twój Bóg?

Wprowadzenie do modlitwy na 1 Niedzielę zwykłą, Święto Chrztu Pańskiego, 12 stycznia Tekst: Iz 42, 1-4. 6-7 oraz Mt 3, 13-17 Prośba: o łaskę przyjęcia zbawienia, które daje Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Izajasz opisuje Sługę Jahwe, w których Kościół widzi Jezusa...