Wprowadzenie do modlitwy na 1 Niedzielę zwykłą, Święto Chrztu Pańskiego, 12 stycznia Tekst: Iz 42, 1-4. 6-7 oraz Mt 3, 13-17 Prośba: o łaskę przyjęcia zbawienia, które daje Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Izajasz opisuje Sługę Jahwe, w których Kościół widzi Jezusa Chrystusa. Na Nim spoczął Duch Pański, kiedy wychodził z wody Jordanu. Wsłuchaj się w Jego “cechy”. Nie będzie podnosił głosu, nie będzie krzyczał. Nie będzie więc kimś...