Trędowate pustkowie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 11 stycznia Tekst: Łk 5, 12-16 Prośba: o przyjęcie łaski pustkowia i uczynienia z niego miejsca spotkania. Myśli pomocne w rozważaniu: Trędowaty musiał usuwać się z miejsc publicznych, mieszkał na pustkowiu, w odosobnieniu, dopóki...