Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 stycznia Tekst: Mk 3, 7-12 Prośba: o doświadczenie Bożej miłości i bliskości. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką, a ponieważ planują Go zabić, oddala się stamtąd. Nie ucieka, lecz oddala się. Nie naraża siebie ani innych na niebezpieczeństwo. Idzie w stronę jeziora, gdzie być może spodziewa się znaleźć przestrzeń do spotkania ze sobą i swymi uczniami. Idą za Nim tłumy....