Oświetlone granice

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 7 stycznia Tekst: Mt 4,12-17.23-25 Prośba: o łaskę zgody na obecność Jezusa tam, gdzie On chce być obecny Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus po śmierci Jana, który był Jego krewnym zaprzestaje publicznej działalności na jakiś czas....