Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 7 stycznia Tekst: Mt 4,12-17.23-25 Prośba: o łaskę zgody na obecność Jezusa tam, gdzie On chce być obecny Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus po śmierci Jana, który był Jego krewnym zaprzestaje publicznej działalności na jakiś czas. Kiedy odchodzi ktoś nam bliski potrzebujemy czasu, aby się z tą stratą oswoić. Jezus pokazuje nam, że też tego potrzebował. Jak przeżywasz różne straty, jakie Cię spotykają w życiu?...