Bóg jest miłością

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 8 stycznia. Tekst: 1 J 4,7-10 Prośba: o przyjęcie miłości Boga do mnie. Dzisiejszy fragment listu św. Jana można potraktować, jako skróconą biografię Boga. Niewiele jest miejsc w Piśmie Świętym, gdzie spotykamy się z próbą zdefiniowania Boga, opisania Go przez jedno słowo. W Starym Testamencie Bóg objawia się jako Jahwe – Jestem, który jestem. Jezus mówi o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem, mówi, że...