Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 lutego Tekst: Mk 4, 35-41 Prośba: o doświadczenie bliskości Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus nauczał ludzi w przypowieściach, a potem zapragnął przeprawić się przez jezioro. Jezus jest w ciągłym ruchu. Życie to ruch, dynamizm. Jezus nie tylko ma wolność, ale jest wolnością. Nie przywiązuje się do osób czy miejsc w sposób nieuporządkowany czy zawłaszczający. Owszem, kocha bardzo i ma głębokie więzi...