Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 19 stycznia

Tekst: J 1, 29-34

Prośba: o głęboką więź z Duchem Miłości i Prawdy.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Faryzeusze pytali Jana, kim jest. Wtedy Jan wskazywał im na Mesjasza, który po nim idzie. Właśnie dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy Jezus przychodzi do Jana. Jan Go rozpoznaje i wskazuje Żydom na Jezusa. Wpatruj się przez chwilę w przychodzącego Pana. Stań wraz z Janem przy Jordanie i patrz na Jezusa.
  • Jan dwa razy powtarza, że Go wcześniej nie znał. Rozpoznał Go nadchodzącego, lecz Go nie znał. Uświadom sobie, o jakie poznanie tutaj chodzi. Być może kuzyni znali się “według ciała”, tzn. jako chłopcy może się spotykali, czasem wspólnie bawili. Ale wydaje się, że Jan pisze o innym poznaniu. Poznaniu, które w Biblii oznacza zjednoczenie się, bliskość, głęboką więź. Jak Ty znasz Chrystusa? Jak Go poznajesz?
  • Dla Jana to poznanie dokonuje się wtedy, kiedy Jezus przychodzi nad Jordan, aby dać się ochrzcić. Jan ewangelista inaczej tę scenę opisuje niż synoptycy. On ją widzi jakby oczami św. Jana Chrzciciela, który daje świadectwo o Jezusie. Jan poznał Chrystusa po tym, że kiedy wyszedł z wody, ukazał się mu Duch Święty w postaci gołębicy. Ten Duch dał mu poznać prawdę o Mesjaszu.
  • Modląc się tym tekstem uświadom sobie, że prawdziwe poznanie dokonuje się nie teoretycznie, lecz na modlitwie – w głębokim i intymnym spotkaniu z samym Bogiem. A to spotkanie jest od początku do końca dziełem Ducha Świętego w nas, który przychodzi do nas wtedy, kiedy otwieramy się na SPOTKANIE. To Duch Święty przyzywa naszego ducha i daje nam poznać Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka.
  • Bądź z Janem nad Jordanem. Patrz na Jezusa podobnie jak patrzył na Niego Jan. Nie znał Go wcześniej, ale Go rozpoznał – Duch mu na to pozwolił. Co Tobie pozwala rozpoznawać Jezusa w codzienności?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.