Być w relacjach bardziej niż budować relacje

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 1 marca Tekst: Syr 6, 5-17 Prośba: o łaskę bycia w relacjach całym sobą 1. Dzisiejsze pierwsze czytanie zaprasza do spojrzenia na nasze relacje. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz, a zatem jesteśmy zdolni do budowania relacji. Co...