Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 1 marca

Tekst: Syr 6, 5-17

Prośba: o łaskę bycia w relacjach całym sobą

1. Dzisiejsze pierwsze czytanie zaprasza do spojrzenia na nasze relacje. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz, a zatem jesteśmy zdolni do budowania relacji. Co więcej, relacje są nam bardzo potrzebne do rozwoju, wzrostu, poczucia bycia szczęśliwym. Pomyśl o tym, jak w Twoim życiu wygląda bycie w relacjach. Bo może bardziej o chodzi o bycie w relacjach całym sobą, niż o budowanie relacji.

2. Jesteśmy dziś zaproszeni do popatrzenia szczególnie na te relacje, które nazywamy “przyjaźniami”. Wybierz spośród Twoich relacji tę jedną, najbardziej “wypróbowaną”. Pomyśl o niej w kontekście tego, co mówi Syracydes. Zobacz też te relacje, które niby były bliskie, ale w chwili trudności okazały się nietrwałe, czy wręcz raniące. Co wtedy było w Twoim sercu? Do kogo zwróciłeś się o pomoc?