Symeon i Anna

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 2 lutego, Święto ofiarowania Pańskiego. Tekst: Łk 2, 22-40 Prośba: o serce otwarte na natchnienia Ducha Świętego. 1.Symeon. Imię starca opisanego w dzisiejszym fragmencie Ewangelii można przetłumaczyć jako “on usłyszał”. W domyśle: usłyszał słowa Boga. Widzimy człowieka, którego życie było realizacją jego najgłębszej istoty, misji. “Duch Święty spoczywał na nim”, “objawiał”...