Bądź Aniołem

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 lutego, św. Cyryla i Metodego Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o łaskę stawania się Aniołem Dobrej Nowiny dla ludzi wokół Ciebie. 1.   Jezus posyła uczniów, aby szli do miejscowości, do których On sam zamierza przyjść. Wpisuje się to...