Radość Stwórcy

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 1 kwietnia. Tekst: Iz 65,17-21 Prośba: o doświadczenie tego, że Bóg cieszy się z Twojej obecności 1. W dzisiejszych czytania słyszymy zapowiedź stworzenia “nowych niebios i nowej ziemi”. Spróbuj zobaczyć dziś w...

Poznaj Miłosiernego

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu, 31 marca Tekst: Łk 15, 1-3.11-32 Prośba: o łaskę stawania się podobnym do Ojca, który jest w niebie. 1.   Wejdź po raz kolejny w życiu w ten tak bardzo znany tekst Ewangelii. Skup się najpierw na wstępie, który...
Miłosna rana

Miłosna rana

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 30 marca. Tekst: Oz 6, 1-6 Prośba: o większe poznanie Boga, który jest Miłością. 1.Powrót, o którym pisze prorok Ozeasz, to nic innego jak nawrócenie – zmiana myślenia, odwrócenie się od grzechu, a zwrócenie w stronę Miłości....

Miłosna skarga Boga

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 28 marca Tekst: Jr 7, 23-28 Prośba: o serce wrażliwe na Słowo Boga, na życie i miłość. 1.  Wydaje się, jakby dzisiejszy tekst był skargą, jaką Bóg kieruje do proroka na naród, który niby przyjmuje Boga i szczyci się Nim, ale Go w...

Bóg bliski

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 27 marca Tekst: Pwt 4, 1. 5-9 Prośba: o łaskę uważności i wrażliwości na Słowo Boga, na miłość i życie. 1.  Mojżesz najpierw wzywa do tego, by słuchać tego, co Bóg mówi do człowieka. Otworzyć uszy oznacza również otworzyć serce. Bo...