Wprowadzenie do modlitwy na Środę Popielcową, 6 marca Tekst: Mt 6, 1-6. 16-18 Prośba: o łaskę wewnętrznego nawrócenia. 1.   Rozpoczyna się Wielki Post. Czas przemiany serca, za którą to przemianą idzie przemiana czynów, postaw, nawyków. Chodzi o autentyczną przemianę, nie zaś o jakieś postanowienia, które miałyby trwać tylko przez krótki czas 40 dni, by potem powrócić do starego. Jezus zaprasza do przemiany, która będzie trwała i która z każdym...