Towarzyszyć Jezusowi

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę po Popielcu, 9 marca. Tekst: Łk 5, 27-32 Prośba: o łaskę towarzyszenia Jezusowi. 1.Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest celnik Lewi. Widzę go zajętego pracą, zatopionego w codziennych troskach i obowiązkach, siedzącego w komorze celnej – zamkniętego. Jezus przechodząc, dostrzegł go w tym więzieniu. Może było w oczach celnika jakieś błaganie, nieme wołanie o pomoc, a może po prostu pustka i beznadzieja,...