Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 marca Tekst: Est 4, 17k. l-m. r-u oraz Mt 7, 7-12 Prośba: o łaskę widzenia dobra, proszenia o dobro i wdzięczności za dobro. 1.  Estera modli się do Boga w niebezpieczeństwie śmierci. Wie, że od jej rozmowy z królem zależy los jej narodu wobec knowań podstępnych możnowładców. Zwróć uwagę na to, o co prosi Estera. Wcale nie prosi o to, by Bóg sam tę sprawę rozwiązał. Bóg bowiem nie robi niczego za...