Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 5 marca Tekst: Mk 10, 28-31 Prośba: o łaskę wolności wobec wszystkiego, co mam 1. Opuścić wszystko. Piotr zwraca się do Jezusa jakby z wyrzutem. Z drugiej strony trzeba zauważyć kontekst poprzedzający tę wypowiedź – Jezus mówi o bogactwie i o tym, że może być ono przeszkodą w drodze do Boga. Zatem Piotr stwierdza, że oni zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Pomyśl o swoich startach. O tym, co...