Wprowadzenie do modlitwy na piątek po Popielcu, 8 marca Tekst: Iz 58, 1-9a Prośba: o łaskę otwartego serca na drugiego 1. Szukają, pragną poznać, proszą, pragną bliskości. Te sformułowania pokazują, że w Narodzie Wybranym jest coś, co jest autentyczne. Jest pewien dynamizm w zabieganiu o relację z Bogiem. Jednak Bóg zwraca uwagę na to, że motywacje tych działań są powierzchowne – “żeby się ludziom podobać” powie Jezus w...