Wprowadzenie do modlitwy na czwartek po Popielcu, 7 marca Tekst: Pwt 30, 15-20 oraz Łk 9, 22-25 Prośba: o łaskę przyjmowania życia i kochania całym sobą. 1.   W dzień po Popielcu, czyli wezwaniu do nawrócenia, słyszymy o tym, byśmy wybierali życie. Tekst z Powtórzonego Prawa zbyt łatwo możemy rozumieć w formie nakazowej, że jeśli nie przyjmiemy oferty Boga, to grozi nam jakaś kara, nieszczęście czy wręcz śmierć. Pan Bóg nie jest jednak...