Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 12 marca Tekst: Iz 55, 10-11 oraz Mt 6, 7-15 Prośba: o łaskę serca otwartego na Słowo 1. Słowo Boga czyni to, co oznacza, z czym zostało posłane. Każdego dnia Bóg mówi do Ciebie chociażby przez Czytania Liturgiczne. Przypomnij sobie te momenty, w których Twoje serce było poruszane przez to, co słyszysz. Czyje to były słowa. Czego dotykały w Tobie? 2. Jezus uczy modlitwy. Pokazuje, że nie wielość słów, ale...