Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 12 marca

Tekst: Iz 55, 10-11 oraz Mt 6, 7-15

Prośba: o łaskę serca otwartego na Słowo

1. Słowo Boga czyni to, co oznacza, z czym zostało posłane. Każdego dnia Bóg mówi do Ciebie chociażby przez Czytania Liturgiczne. Przypomnij sobie te momenty, w których Twoje serce było poruszane przez to, co słyszysz. Czyje to były słowa. Czego dotykały w Tobie?

2. Jezus uczy modlitwy. Pokazuje, że nie wielość słów, ale postawa serca, sprawia, że Łaska może działać. Daje swoim uczniom codzienną modlitwę. Ta modlitwa towarzyszy również nam w codzienności. Jak wypowiadasz słowa “Ojcze nasz”? Pomódl się dziś powoli tym tekstem uświadamiając sobie, jaką treść niesie każde jego słowo.