Jezus i dzieci

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 2 marca. Tekst: Mk 10, 13-16 Prośba: o łaskę stawania się jak dziecko. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął. Dzisiejsza Ewangelia jest krótka, ale bardzo wymowna. Rodzice kierowani troską przynosili swoje dzieci do Jezusa – dorosłego mężczyzny, bo wierzyli, że Jego dotyk jest dobry, przynosi uzdrowienie, błogosławieństwo, czyli szczęście. Co czuję, wyobrażając sobie tę scenę? Jak mi to dzisiaj...