Rozrzutny Bóg

Wprowadzenie do modlitwy na 7 Niedzielę zwykłą, 24 lutego Tekst: Łk 6, 27-38 Prośba: o łaskę rozrzutnej miłości względem sióstr i braci. 1.   Wsłuchaj się (przeczytaj) uważnie dzisiejszy tekst. Zrób to kilka razy. Uświadom sobie, wchodząc w tę modlitwę, że mówi on o...