Być w relacjach

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 15 lutego Tekst: Mk 7, 31-37 Prośba: o łaskę otwarcia na bycie w relacjach 1. Bohater dzisiejszej Ewangelii, którego przyprowadzono do Jezusa jest człowiekiem, który jest zamknięty, niezdolny nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym....