Przemieniona inność

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 27 lutego Tekst: Mk 9, 38-40 Prośba: o łaskę przyjmowania inności. 1.   Wsłuchaj się w słowa apostoła Jana. Zabrania wraz z towarzyszami czynienia znaków w imię Jezusa tylko dlatego, że ktoś nie chodzi z nimi, nie należy do grupy...