Pokora Apostoła

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 8 lutego Tekst: Mk 6, 14-29 Prośba: o łaskę pokory wobec tych, których spotykam podczas dzielenia się moją wiarą 1. Pomiędzy opisem posłania Dwunastu a ich powrotem centrum wydarzeń przesuwa się na inny plan. Widzimy Heroda, który...