Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 lutego. Tekst: Rdz 1, 1-19 Prośba: o doświadczenie bliskości i miłości Stwórcy 1. “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Opis stworzenia świata może nam pomóc dostrzec piękno tego, co nas otacza. Może nam też pomóc wrócić do prawdy, która wydaje się oczywista, ale o której łatwo zapomnieć: że jestem stworzeniem, czyli mam Stwórcę, który zapragnął, bym pojawił się na świecie. Każdy z...