Być stworzonym

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 października Tekst: Ps 139 Prośba: o łaskę przyjmowanie tego, co Bóg mi daje Przenikasz, znasz, widzisz, ogarniasz… Takie czasowniki słyszymy na początku dzisiejszego psalmu. Jak czujesz się z taką bliskością Boga? Spróbuj...