Mądra wolność

Wprowadzenie do modlitwy na 28 Niedzielę zwykłą, 14 października Tekst: Mk 10, 17-30 Prośba: o serce wolne, zdolne przyjmować coraz więcej miłości i zdolne kochać. 1.   Znamy dobrze dzisiejszą opowieść o bogatym człowieku, który chciał osiągnąć życie wieczne. Ta historia koresponduje z zakończeniem dzisiejszej Ewangelii. Ten człowiek bowiem nie był w stanie zostawić swoich posiadłości dla Chrystusa. Na koniec zaś Jezus mówi, że każdy, kto dla...