Modlitwa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 15 października. Tekst: Łk 11, 29-32 Prośba: o łaskę autentycznego spotkania z Jezusem w czasie modlitwy 1. Gromadzą się tłumy, Jezus przemawia – to częsty scenariusz. Tam, gdzie ludzie chcą Go słuchać, On naucza, uzdrawia, pociesza. Tym razem mówi jednak o żądaniu znaku i o “plemieniu przewrotnym”. Czym jest takie żądanie znaku? Z czego wynika? Nie mówimy “udowodnij mi to”...