Potrójna wolność

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 3 października Tekst: Łk 9, 57 – 62 Prośba: o łaskę wolności wewnętrznej w codziennym kroczeniu za Jezusem. 1.   Bądź z Jezusem w dzisiejszej modlitwie. Idąc za Nim, kiedy jest w drodze wraz z uczniami, przysłuchuj się...

Po-słuszeństwo

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 2 października Tekst: Wj 23, 20-23 Prośba: o łaskę po-słuszeństwa Bożym Posłańcom 1. Fragment Księgi Wyjścia, który dziś słyszymy jest częścią zbioru zapisów nazwanych “Księga Przymierza”. Są tam spisane wskazania,...